Lawyer/Attorney Search

Parameters: Ukraine, Kiev

NameCompanyLocationAdmitted
George Tkachenko-VishnevetskyKiev, Ukraine2000
Ihor A. ShevchenkoShevchenko Didkovskiy & PartnersKiev, Ukraine1998
Mykhalo V. KharenkoSayenko KharenkoKiev, Ukraine2003
Scott E. BrownFrishberg & PartnersKiev, Ukraine2002
Vladimir SayenkoSayenko Kharenko LLCKiev, Ukraine1998