Lawyer/Attorney Search

Parameters: China, Guangzhou

NameCompanyLocationAdmitted
Jianxue WangKing & WoodGuangzhou, China2007
Junya LiuKing & Wood MallesonsGuangzhou, China2011
Minhua YanFrederick W. Hong Law OfficeGuangzhou, China2006
Qianwen ChenWang Jing & Co.Guangzhou, China2010
Xiao Qing LiangTrust Law FirmGuangzhou, China2002
Xinzhi LiaoGuangzhou, China2003
Yunling WuGuangzhou Otis Elevator Co. Ltd.Guangzhou, China2003